Kontakt


Titanium rent a car

Titanium rent d.o.o.
10000 Zagreb

info@titanium-rent.hr

Matični broj: 4892283
OIB: 06815965684
IBAN: HR452360000110267974

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Žiro-račun: 452360000-1102679749
Iznos temeljnoga kapitala: 20.000,00 kn, iznos uplaćen u cijelosti